Kybernetická bezpečnost – ISO/SAE 21434 – Automotive

Jedná se o standard, který specifikuje technické požadavky na řízení rizik kybernetické bezpečnosti týkající se koncepce, vývoje produktu, výroby, provozu, údržby a vyřazování z provozu elektrických a elektronických (E/E) systémů v silničních vozidlech, včetně jejich součástí a rozhraní. Účelem implementace a certifikace této normy je zajistit, aby všichni účastníci dodavatelského řetězce měli zavedené strukturované procesy, které podporují proces „Security by Design“. Norma platí pro silniční vozidla včetně všech jejich součástí, připojení a softwaru. Standard ISO/SAE 21434 je zaměřen na zajištění systematického rozvoje bezpečných vozidel a udržení této bezpečnosti po celou dobu životního cyklu vozidla.

Výstupem je Zpráva a Certifikát.

Obchod

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Technický specialita

Ing. Michal Hager

Ing. Michal Hager

Vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti

Poptávkový formulář - Kybernetická bezpečnost

Napište nám

Odpovíme vám do 24 hodin

Section

Maximum file size: 3MB

Section

Proč zvolit EZÚ

  • Jsme státní podnik s dlouhou historií a statusem důvěryhodné a kvalifikované certifikační autority
  • Naši auditoři jsou špičkovými odborníky, kteří se podílejí na tvorbě zákonů, norem a certifikačních schémat
  • Klademe velký důraz na nezávislost a nestrannost našich auditorů a kvalitu výsledných výstupů
  • Díky silnému zázemí máme možnost nabízet skvělý poměr mezi kvalitou a cenou auditu

Důvody, proč certifikovat

  • Rychlá a levná certifikace
  • Konkureční výhoda
  • Důvěryhodná certifikace pro zákazníky