Kybernetická bezpečnost – IEC 62443

Certifikace dle mezinárodně platných standardů IEC 62443 nabízí možnost certifikace kybernetické bezpečnosti Vašich procesů, produktů a k nim navázaných služeb. Certifikační schéma bylo vytvořeno nadnárodní organizací IECEE a díky tomu může využívat výhod fungování CB systému – výsledné výstupy (protokoly a certifikáty) jsou uznatelné prakticky po celém světě. Další výjimečnou vlastností certifikačního schématu je, že žadatel o certifikaci si sám volí požadavky, vůči kterým bude posuzováno a certifikováno. To dodává jinak nevídanou možnost customizace celého certifikačního procesu. I díky této vlastnosti dochází k rozšíření působnosti z původně zamýšleného zaměření do oblasti průmyslu také do dalších oblastí, např. zdravotnictví, automotive, ICT apod.

EZÚ se přímo podílí na tvorbě certifikačního schématu a jako jeden z mála certifikačních orgánů na světě nabízí certifikaci všech částí IEC 62443 určených pro tento účel.

Standardy série IEC 62443 určené pro certifikaci:

 • IEC 62443-2-4
  • Požadavky na program bezpečnosti pro poskytovatele služeb IACS
 • IEC 62443-4-1
  • Požadavky na životní cyklus vývoje bezpečného výrobku
 • IEC 62443-3-3
  • Požadavky na bezpečnost systému a bezpečnostní úrovně
 • IEC 62443-4-2
  • Požadavky technické bezpečnosti pro součásti IACS
 

Obchod

Miroslav Voldřich

Miroslav Voldřich

Manažer produktu

Technický specialita

Ing. Michal Hager

Ing. Michal Hager

Vedoucí laboratoře kybernetické bezpečnosti

Poptávkový formulář - Kybernetická bezpečnost

Napište nám

Odpovíme vám do 24 hodin

Section

Maximální velikost souboru: 3MB

Section

Proč zvolit EZÚ

 • Jsme státní podnik s dlouhou historií a statusem důvěryhodné a kvalifikované certifikační autority
 • Naši auditoři jsou špičkovými odborníky, kteří se podílejí na tvorbě zákonů, norem a certifikačních schémat
 • Klademe velký důraz na nezávislost a nestrannost našich auditorů a kvalitu výsledných výstupů
 • Díky silnému zázemí máme možnost nabízet skvělý poměr mezi kvalitou a cenou auditu

Důvody, proč certifikovat

 • Zmapování aktuálního stavu kybernetické bezpečnosti a identifikování návrhů na zlepšení
 • Zajištění kybernetické bezpečnosti a jejího neustálého zlepšování
 • Ochrana před velkými finančními ztrátami a poškozením nebo zničením aktiv
 • Zkvalitnění a zrychlení procesů (zvláště u IT služeb)
 • Efektivní vynaložení nákladů na zajištění kybernetické bezpečnosti
 • Zabezpečení jednotlivých částí IT infrastuktury (až na úrovni firmware a mikroprocesorů)
 • Zabezpečení dodavatelského řetězce