eIDAS

Poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru musí od 1. 7. 2016 splňovat veškeré relevantní požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (zkráceně nařízení eIDAS). Certifikace dle nařízení eIDAS je nezbytná zejména pro poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, kteří mají v úmyslu stát se či zůstat kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (QTSP – qualified trust service providers).

Získání statusu kvalifikovaného poskytovatele je stejné pro všechny služby vytvářející důvěru. eIDAS výstupem auditu je „Zpráva o posouzení shody“.

V rámci produktu eIDAS jsme akreditováni pro následující služby:

Obchod

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Koordinátor a technickýc specialista

Ing. Roman Csirik

Ing. Roman Csirik

Koordinátor projektu eIDAS

Poptávkový formulář - detail produktu

Napište nám

Section

Maximum file size: 3MB

Section

Proč zvolit EZÚ

  • Jako první akreditovaný subjekt v ČR nabízíme certifikaci dle nařízení eIDAS.
  • Jsme akreditováni v plném rozsahu služeb, jež jsou možné pro Českou republiku (bez služby e-Delivery, kterou není možno v ČR zatím akreditovat).
  • Jako jediní v ČR (a jedni ze tří certifikačních autorit v Evropě) jsme akreditováni na certifikaci služby 6 – uchovávání elektronických podpisů a pečetí.
  • Zkušení odborní auditoři
  • Personál na nejvyšší úrovni

Důvody, proč certifikovat

  • Splnění povinnosti dle nařízení EU.
  • eIDAS poskytuje „standardizovanou platformu“, která splňuje bezpečnostní kritéria bezpečné elektronické komunikace mezi občany, podniky a orgány veřejné moci. Díky standardizaci je eIDAS i zárukou plně kompatibilních služeb na vnitřním trhu EU, bez rozdílu.