eIDAS – Služby vytvářející důvěru

Jsme akreditováni v plném rozsahu služeb, jež jsou možné pro Českou republiku (bez služby e-Delivery, kterou není možno v ČR zatím akreditovat).
Poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru musí od 1. 7. 2016 splňovat veškeré relevantní požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (zkráceně nařízení eIDAS). Certifikace dle nařízení eIDAS je nezbytná zejména pro poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, kteří mají v úmyslu stát se či zůstat kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (QTSP – qualified trust service providers).
Získání statusu kvalifikovaného poskytovatele je stejné pro všechny služby vytvářející důvěru. eIDAS výstupem auditu je „Zpráva o posouzení shody“.
Náš plný rozsah akreditace pro eIDAS zahrnuje certifikaci služeb vytvářejících důvěru pro:

 1. vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy,
 2. vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě,
 3. vydávání kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek,
 4. vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek,
 5. kvalifikovanou službu ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a/nebo kvalifikovaných elektronických pečetí,
 6. kvalifikovanou službu uchovávání kvalifikovaných elektronických podpisů a/nebo kvalifikovaných elektronických pečetí,
 7. kvalifikovanou službu elektronického doručování.

Obchod

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Koordinátor a technický specialista

Ing. Roman Csirik

Ing. Roman Csirik

Koordinátor projektu eIDAS

Poptávkový formulář - detail produktu

Napište nám

Section

Maximum file size: 3MB

Section

Proč zvolit EZÚ

 • Jako první akreditovaný subjekt v ČR nabízíme certifikaci dle nařízení eIDAS.
 • Jako jediní v ČR (a jedni ze tří certifikačních autorit v Evropě) jsme akreditováni na certifikaci služby 6 – uchovávání elektronických podpisů a pečetí.
 • Zkušení odborní auditoři
 • Personál na nejvyšší úrovni
 • Jsme akreditováni v plném rozsahu služeb, jež jsou možné pro Českou republiku (bez služby e-Delivery, kterou není možno v ČR zatím akreditovat).

Důvody, proč certifikovat

 • Splnění povinnosti dle nařízení EU.
 • eIDAS poskytuje „standardizovanou platformu“, která splňuje bezpečnostní kritéria bezpečné elektronické komunikace mezi občany, podniky a orgány veřejné moci. Díky standardizaci je eIDAS i zárukou plně kompatibilních služeb na vnitřním trhu EU, bez rozdílu.