eIDAS – Služby vytvářející důvěru

Jsme akreditováni v plném rozsahu služeb, jež jsou možné pro Českou republiku (bez služby e-Delivery, kterou není možno v ČR zatím akreditovat).
Poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru musí od 1. 7. 2016 splňovat veškeré relevantní požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (zkráceně nařízení eIDAS). Certifikace dle nařízení eIDAS je nezbytná zejména pro poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, kteří mají v úmyslu stát se či zůstat kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (QTSP – qualified trust service providers).
Získání statusu kvalifikovaného poskytovatele je stejné pro všechny služby vytvářející důvěru. eIDAS výstupem auditu je „Zpráva o posouzení shody“.
Náš plný rozsah akreditace pro eIDAS zahrnuje certifikaci služeb vytvářejících důvěru pro:

 1. vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy,
 2. vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě,
 3. vydávání kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek,
 4. vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronická časová razítka,
 5. kvalifikovanou službu ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a/nebo kvalifikovaných elektronických pečetí,
 6. kvalifikovanou službu uchovávání kvalifikovaných elektronických podpisů a/nebo kvalifikovaných elektronických pečetí.

V rámci produktu eIDAS - Služby vytvářející důvěru poskytujeme tyto služby:

Obchod

Miroslav Voldřich

Miroslav Voldřich

Manažer produktu

Koordinátor a technický specialista

Ing. Roman Csirik

Ing. Roman Csirik

Koordinátor projektu eIDAS

Technický specialista

Ing. Michal Hager

Ing. Michal Hager

Vedoucí laboratoře kybernetické bezpečnosti

Dotazník a žádost o certifikaci ke stažení

Poptávkový formulář - eIDAS

Napište nám

Odpovíme vám do 24 hodin

Section

Vybrat soubor
Maximální velikost souboru: 3MB

Section

Situační analýza

Cílem námi nabízeného pre-auditu/situační analýzy je vyhodnocení připravenosti na Nařízení eIDAS, a to posouzením shody dle jednotlivých požadavků Nařízení eIDAS relevantních přímo pro danou organizaci. V rámci pre-auditu jsou identifikovány jak silné stránky, tak slabá místa, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost.
Výstupem je zpráva z pre-auditu, která obsahuje zmapování aktuálního stavu a návrhy na zlepšení. To poslouží nejen při optimalizaci implementace, ale také v případě následné certifikace.

Školení

Provádíme také školení, zaměřené na orientaci v problematice nařízení eIDAS.
Po absolvování našich školení se budete nejen orientovat v problematice nařízení eIDAS, budete také vědět, co vše musíte absolvovat a jak se připravit na povinnosti, které nově musí splňovat kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru. Jste-li tvůrcem a dodavatelem řešení, které umožňuje provozovat některou ze služeb vytvářejících důvěru, můžete si od nás nechat posoudit jeho soulad s nařízením eIDAS.

Certifikační audit

Jako první subjekt akreditovaný Českým institutem pro akreditaci máme oprávnění posuzovat služby vytvářející důvěru a jako jediní v ČR (a také jako jedni z mála v Evropě) máme akreditaci na službu 6 – uchovávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy a pečetě.

Posouzení technického řešení

Jste-li tvůrcem a dodavatelem řešení, které umožňuje provozovat některou ze služeb vytvářejících důvěru, můžete si od nás nechat posoudit jeho soulad s nařízením eIDAS. Dle vašeho uvážení jsme schopni posoudit soulad technického řešení jak s nařízením eIDAS, tak i se zákonem 297/2016 o službách vytvářejících důvěru, příp. i s ETSI standardy.

Proč zvolit EZÚ

 • Jako první akreditovaný subjekt v ČR nabízíme certifikaci dle nařízení eIDAS.
 • Jako jediní v ČR (a jedni ze tří certifikačních autorit v Evropě) jsme akreditováni na certifikaci služby 6 – uchovávání elektronických podpisů a pečetí.
 • Zkušení odborní auditoři
 • Personál na nejvyšší úrovni
 • Jsme akreditováni v plném rozsahu služeb, jež jsou možné pro Českou republiku (bez služby e-Delivery, kterou není možno v ČR zatím akreditovat).

Důvody, proč certifikovat

 • Splnění povinnosti dle nařízení EU.
 • eIDAS poskytuje „standardizovanou platformu“, která splňuje bezpečnostní kritéria bezpečné elektronické komunikace mezi občany, podniky a orgány veřejné moci. Díky standardizaci je eIDAS i zárukou plně kompatibilních služeb na vnitřním trhu EU, bez rozdílu.