Kybernetická bezpečnost

S ohledem na stále dynamičtěji se rozvíjející sektor informačních technologií, vzniká stále větší potřeba na jeho zabezpečení. Díky tomu vznikají bezpečnostní standardy, na které bude do budoucna kladen velký důraz ze strany národní, ale i evropské legislativy. (NIS 2 – Network and Information Security Directive 2; CSA – Cyber Security Act; MDR). Cílem implementace těchto standardů je preventivní ochrana před hrozbami, událostmi a incidenty kybernetické bezpečnosti, které mohou mít nedozírné dopady a následky na fungování kritických oborů jakými jsou zdravotnictví, státní správa, chemický a energetický průmysl, automotive atd.

V návaznosti na tyto skutečnosti EZÚ připravil portfolio zcela nových produktů a služeb, které umožňují našim zákazníkům na jedné straně získat přehled o aktuálním stavu jejich zabezpečení. Na straně druhé pak nabízíme možnost certifikace dle aktuálních legislativních požadavků a možnost certifikace dle norem, které mohou našim zákazníkům usnadnit obchod, přístup na trh a uznání produktů spotřebiteli na národní, regionální a mezinárodní úrovni.

Obchod

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Technický specialita

Ing. Michal Hager

Ing. Michal Hager

Vedoucí laboratoře kybernetické bezpečnosti

Poptávkový formulář - Kybernetická bezpečnost

Napište nám

Odpovíme vám do 24 hodin

Section

Maximální velikost souboru: 3MB

Section

Proč zvolit EZÚ

 • EZÚ se jako jeden z mála certifikačních orgánů na světě podílí i na tvorbě legislativy.

 • Máme tým špičkových odborníků a vlastní kybernetickou laboratoř.

 • EZÚ navázal spolupráci se sdružením CESNET.

 • Jsme státní podnik s dlouhou historií a statusem důvěryhodné a kvalifikované certifikační autority.

 • Klademe velký důraz na nezávislost a nestrannost našich auditorů a kvalitu výsledných výstupů.

Důvody, proč certifikovat

 • Zmapování aktuálního stavu kybernetické bezpečnosti a identifikování návrhů na zlepšení.
 • Zajištění kybernetické bezpečnosti a jejího neustálého zlepšování.
 • Ochrana před velkými finančními ztrátami a poškozením nebo zničením aktiv.
 • Zkvalitnění a zrychlení procesů (zvláště u IT služeb).
 • Efektivní vynaložení nákladů na zajištění kybernetické bezpečnosti.
 • Zabezpečení jednotlivých částí IT infrastuktury (až na úrovni firmware a mikroprocesorů)
 • Zabezpečení dodavatelského řetězce.