Kybernetická bezpečnost Zákon č. 181/2014

Orgánům a organizacím spadajícím pod působnost zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, nabízíme nezávislé a nestranné prověření plnění požadavků uvedených v tomto zákoně a k němu navázaných vyhláškách (zejm. Vyhlášky 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti). Účelem certifikace je zvýšení
důvěry a potvrzení souladu s definovanými legislativními požadavky.

Tento audit je vhodný zejména pro:

 • správce a provozovatele informačního systému kritické informační infrastruktury
 • správce a provozovatele komunikačního systému kritické informační infrastruktury
 • správce a provozovatele významného informačního systému
 • správce a provozovatele informačního systému základní služby
 • provozovatele základní služby
 • provozovatele digitální služby
 • významné dodavatele výše uvedených institucí

Obchod

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Technický specialita

Ing. Michal Hager

Ing. Michal Hager

Vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti

Poptávkový formulář - detail produktu

Napište nám

Section

Maximum file size: 3MB

Section

Proč zvolit EZÚ

 • EZÚ se jako jeden z mála certifikačních orgánů na světě podílí i na tvorbě legislativy.

 • Máme tým špičkových odborníků a vlastní kybernetickou laboratoř.

 • EZÚ navázal spolupráci se sdružením CESNET.

 • Jsme státní podnik s dlouhou historií a statusem důvěryhodné a kvalifikované certifikační autority.

 • Klademe velký důraz na nezávislost a nestrannost našich auditorů a kvalitu výsledných výstupů.

Důvody, proč certifikovat

 • Zmapování aktuálního stavu kybernetické bezpečnosti a identifikování návrhů na zlepšení.
 • Zajištění kybernetické bezpečnosti a jejího neustálého zlepšování.
 • Ochrana před velkými finančními ztrátami a poškozením nebo zničením aktiv.
 • Zkvalitnění a zrychlení procesů (zvláště u IT služeb).
 • Efektivní vynaložení nákladů na zajištění kybernetické bezpečnosti.
 • Zabezpečení jednotlivých částí IT infrastuktury (až na úrovni firmware a mikroprocesorů)
 • Zabezpečení dodavatelského řetězce.