ISVS – Dlouhodobé řízení

Orgány veřejné správy jsou v rámci ISVS povinny vytvářet a vydávat informační koncepci, uplatňovat ji v praxi a vyhodnocovat její dodržování. V informační koncepci orgány veřejné správy stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných ISVS a vymezí obecné principy pořizování, vytváření a provozování ISVS.

Na základě vydané informační koncepce orgány veřejné správy vytvářejí a vydávají provozní dokumentaci k jednotlivým ISVS, uplatňují ji v praxi a minimálně jednou za 24 měsíců vyhodnocují její dodržování a případně provádějí nezbytné korekce a nápravná opatření.
Provozní dokumentace je vytvářena zvlášť pro každý ISVS orgánu veřejné správy na základě a v souladu s informační koncepci.

Orgány veřejné správy prokáží splnění výše uvedených povinností atestem dlouhodobého řízení ISVS.

Obchod

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Dotazník a žádost o atestaci

Poptávkový formulář - ISVS

Napište nám

Odpovíme vám do 24 hodin

Section

Maximální velikost souboru: 3MB

Section

Proč zvolit EZÚ

  • Zkušení odborní auditoři
  • Personál na nejvyšší úrovni

Důvody, proč certifikovat

  • Splnění povinnosti dle legislativy pro OVM.