ISVS – Dlouhodobé řízení

Orgány veřejné správy jsou v rámci ISVS povinny vytvářet a vydávat informační koncepci, uplatňovat ji v praxi a vyhodnocovat její dodržování. V informační koncepci orgány veřejné správy stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných ISVS a vymezí obecné principy pořizování, vytváření a provozování ISVS.

Na základě vydané informační koncepce orgány veřejné správy vytvářejí a vydávají provozní dokumentaci k jednotlivým ISVS, uplatňují ji v praxi a minimálně jednou za 24 měsíců vyhodnocují její dodržování a případně provádějí nezbytné korekce a nápravná opatření.
Provozní dokumentace je vytvářena zvlášť pro každý ISVS orgánu veřejné správy na základě a v souladu s informační koncepci.

Orgány veřejné správy prokáží splnění výše uvedených povinností atestem dlouhodobého řízení ISVS.

Obchod

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Koordinátor a technický specialista

Ing. Roman Csirik

Ing. Roman Csirik

Koordinátor projektu eIDAS

Technický specialista

Ing. Michal Hager

Ing. Michal Hager

Vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti

Poptávkový formulář - detail produktu

Napište nám

Section

Maximum file size: 3MB

Section

Proč zvolit EZÚ

  • Zkušení odborní auditoři
  • Personál na nejvyšší úrovni

Důvody, proč certifikovat

  • Splnění povinnosti dle legislativy pro OVM.