eIDAS – Posouzení technického řešení​

Jste-li tvůrcem a dodavatelem řešení, které umožňuje provozovat některou ze služeb vytvářejících důvěru, můžete si od nás nechat posoudit jeho soulad s nařízením eIDAS. Dle vašeho uvážení jsme schopni posoudit soulad technického řešení jak s nařízením eIDAS, tak i se zákonem 297/2016 o službách vytvářejících důvěru, příp. i s ETSI standardy.

V rámci produktu eIDAS - Služby vytvářející důvěru poskytujeme tyto služby:

Obchod

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Koordinátor a technický specialista

Ing. Roman Csirik

Ing. Roman Csirik

Koordinátor projektu eIDAS

Poptávkový formulář - detail produktu

Napište nám

Section

Maximum file size: 3MB

Section

Proč zvolit EZÚ

  • Jako první akreditovaný subjekt v ČR nabízíme certifikaci dle nařízení eIDAS.
  • Jsme akreditováni v plném rozsahu služeb, jež jsou možné pro Českou republiku (bez služby e-Delivery, kterou není možno v ČR zatím akreditovat).
  • Jako jediní v ČR (a jedni ze tří certifikačních autorit v Evropě) jsme akreditováni na certifikaci služby 6 – uchovávání elektronických podpisů a pečetí.
  • Zkušení odborní auditoři
  • Personál na nejvyšší úrovni

Důvody, proč certifikovat

  • Splnění povinnosti dle nařízení EU.
  • eIDAS poskytuje „standardizovanou platformu“, která splňuje bezpečnostní kritéria bezpečné elektronické komunikace mezi občany, podniky a orgány veřejné moci. Díky standardizaci je eIDAS i zárukou plně kompatibilních služeb na vnitřním trhu EU, bez rozdílu.