eIDAS – Elektronická identita

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. byl dne 13.7.2018 pověřen Ministerstvem vnitra k posuzování prostředku pro elektronickou identifikaci a systému elektronické identifikace. Od tohoto data je možné přijímat žádosti klientů o provedení posouzení splnění požadavků dle prováděcího nařízení Evropské unie CIR 1502/2015. Na tyto požadavky odkazuje zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci v souvislosti s požadavky na kvalifikované systémy elektronické identifikace a na prostředky pro elektronickou identifikaci v rámci nich vydávané a používané. Jste-li tedy žadatelem o získání akreditace pro správu kvalifikovaného systému nebo kvalifikovaný správce, můžete využít služeb naší společnosti.

Problematiku elektronické identity tedy upravuje s účinností od 1.7.2018 zákon 250/2017 Sb., který navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie o elektronické identifikaci CIR 1502/2015 a upravuje tyto oblasti:

  • využití elektronické identifikace
  • působnost Ministerstva vnitra a Správy základních registrů na úseku elektronické identifikace
  • přestupky na úseku elektronické identifikace

Obchod

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Koordinátor a technický specialista

Ing. Roman Csirik

Ing. Roman Csirik

Koordinátor projektu eIDAS

Poptávkový formulář - detail produktu

Napište nám

Section

Maximum file size: 3MB

Section

Proč zvolit EZÚ

  • Jako první akreditovaný subjekt v ČR nabízíme certifikaci dle nařízení eIDAS.
  • Jsme akreditováni v plném rozsahu služeb, jež jsou možné pro Českou republiku (bez služby e-Delivery, kterou není možno v ČR zatím akreditovat).
  • Jako jediní v ČR (a jedni ze tří certifikačních autorit v Evropě) jsme akreditováni na certifikaci služby 6 – uchovávání elektronických podpisů a pečetí.
  • Zkušení odborní auditoři
  • Personál na nejvyšší úrovni

Důvody, proč certifikovat

  • Splnění povinnosti dle nařízení EU.
  • eIDAS poskytuje „standardizovanou platformu“, která splňuje bezpečnostní kritéria bezpečné elektronické komunikace mezi občany, podniky a orgány veřejné moci. Díky standardizaci je eIDAS i zárukou plně kompatibilních služeb na vnitřním trhu EU, bez rozdílu.