ISO

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. patří k největším českým akreditovaným certifikačním společnostem, který poskytuje svým zákazníkům komplexní služby týkající se prověřování a certifikace v oblasti systémů managementu:

 • management bezpečnosti informací / informačních systémů (ISMS) – ČSN ISO/IEC 27001
 • pokyny pro kontrolní opatření bezpečnosti informací použitelné na poskytování a používání cloudových služeb – ISO/IEC 27017
 • ochrana informací na aplikační úrovni – ISO/IEC 27034
 • management služeb IT (ITSM) – ČSN ISO/IEC 20000-1
 • systémové inženýrství (procesy životního cyklu systému) – ISO/IEC 15288
 • životní cyklus software – ISO/IEC 12207
 • kvalita a hodnocení systému a softwaru (SQUARE) – ISO/IEC 25051

V rámci produktu ISO poskytujeme následující služby

Obchod

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Poptávkový formulář - ISO

Napište nám

Odpovíme vám do 24 hodin

Section

Maximum file size: 3MB

Section

Proč zvolit EZÚ

 • Jsme státní podnik s dlouhou historií a statusem důvěryhodné a kvalifikované certifikační autority
 • Naši auditoři jsou špičkovými odborníky, kteří se podílejí na tvorbě zákonů, norem a certifikačních schémat
 • Klademe velký důraz na nezávislost a nestrannost našich auditorů a kvalitu výsledných výstupů
 • Díky silnému zázemí máme možnost nabízet skvělý poměr mezi kvalitou a cenou auditu

Důvody proč certifikovat

 • Zvýšení zabezpečení aktiv společnosti.
 • Vyšší jistota i důvěryhodnost společnosti.
 • Zabezpečení informací je integrální částí celého systému řízení organizace.
 • Hlavní faktory ovlivňující podnikatelskou soutěž, informace a jejich zabezpečení jsou v řízeném režimu.
 • Zaměstnanci jsou odpovědni za zabezpečení informací svých pracovišť i svých zákazníků.
 • Požadavek na kontinuální zlepšování zaručuje dlouhodobě efektivní řízení nákladů.
 • Zajištění a vylepšení péče o důvěrnost, integritu a dostupnost informací.
 • Prokázání přístupu k managementu bezpečnosti informací, a to i v komunikaci se zákazníky, investory, občanskou veřejností, státními i soukromými institucemi a dalšími zainteresovanými stranami.
 • Uvědomování si vlastní odpovědnosti k ISMS.
 • Zprůhlednění důsledků incidentů a jejich snížení, odhalování rizik, neshod a incidentů s nežádoucími dopady na důvěrnost, integritu a dostupnost informací, a tím i na chod organizace.
 • Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, banky a pojišťovny.
 • Úspora na pokutách a jiných sankcích, spojených s únikem informací.
 • Profil / Image / Firemní kultura organizace
 • Motivace zaměstnanců.
 • Včasné rozpoznání incidentů.
 • Více záruk o plnění právních a jiných požadavků.
 • Konkurenční výhody.
 • Nástroj řízení, vhodné využívání zdrojů, úspora nákladů důsledným řízením.