ISO 15288

Norma ISO/IEC 15288 Systémové inženýrství – Procesy životního cyklu systému byla převzata do souboru ČSN překladem.

ISO/IEC 15288 je první mezinárodní normou, která obsahuje vyčerpávající soubor procesů životního cyklu systému. Tato norma obsahuje obecnou strukturu procesu pro čtyři skupiny procesů: procesy smluvní, procesy podnikové, procesy projektové a procesy technické. V rámci těchto skupin jsou popsány jednotlivé procesy (kterých je celkem 25) tím způsobem, že jsou pro každý proces stanoveny účel, výstupy a jednotlivé činnosti nutné pro realizaci procesu.

Tato norma se týká těch systémů, které jsou zpracovány lidmi a mohou být konfigurovány s hardwarem, softwarem, lidmi, procesy, postupy (např. instrukcemi pro operátora), vybavením a přírodními entitami.

Tato norma se může použít v organizacích, které tvoří systémy, dodávají systémy, obstarávají systémy pro svou nebo cizí potřebu, mohou být použity v organizacích dodavatelů i uživatelů. Norma navazuje na normu dříve vydanou a zavedenou i do souboru ČSN, která popisuje životní cyklus softwaru (ČSN ISO/IEC 12207).
Norma obsahuje normativní přílohu A, která stanovuje proces přizpůsobení této normy, tj. stejným způsobem, jako v základní části, stanoví účel, výstupy a činnosti tohoto procesu.

Důležitou součástí normy je informativní příloha B, která obsahuje etapy životního cyklu systému: etapu koncepce, etapu vývoje, etapu produkce, etapu využívání, etapu podpory a etapu vyřazení. Tyto etapy tedy popisují činnosti od vzniku potřeb a požadavků na systém až po jeho vyřízení, čili jsou to etapy, které jsou obecně považovány v systémovém inženýrství za etapy, které musí obsahovat každý životní cyklus systému.

Významnou součástí normy je také příloha C (která obsahuje popis vztahu k mezinárodní normě ISO/IEC 12207) a příloha D (která obsahuje pojmy používané v normě pro systémy, životní cyklus, modely životního cyklu, etapy a procesy).

V rámci produktu ISO 15288 poskytujeme následující služby

Obchod

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Žádost o certifikaci ISO 15288

Poptávkový formulář - ISO

Napište nám

Odpovíme vám do 24 hodin

Section

Maximum file size: 3MB

Section

Proč zvolit EZÚ

 • Odborní auditoři s dlouholetými zkušenostmi.
 • Komplexní řešení
 • Personál na nejvyšší úrovni.

Důvody proč certifikovat

 • Zvýšení zabezpečení aktiv společnosti.
 • Vyšší jistota i důvěryhodnost společnosti.
 • Zabezpečení informací je integrální částí celého systému řízení organizace.
 • Hlavní faktory ovlivňující podnikatelskou soutěž, informace a jejich zabezpečení jsou v řízeném režimu.
 • Zaměstnanci jsou odpovědni za zabezpečení informací svých pracovišť i svých zákazníků.
 • Požadavek na kontinuální zlepšování zaručuje dlouhodobě efektivní řízení nákladů.
 • Zajištění a vylepšení péče o důvěrnost, integritu a dostupnost informací.
 • Prokázání přístupu k managementu bezpečnosti informací, a to i v komunikaci se zákazníky, investory, občanskou veřejností, státními i soukromými institucemi a dalšími zainteresovanými stranami.
 • Uvědomování si vlastní odpovědnosti k ISMS.
 • Zprůhlednění důsledků incidentů a jejich snížení, odhalování rizik, neshod a incidentů s nežádoucími dopady na důvěrnost, integritu a dostupnost informací, a tím i na chod organizace.
 • Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, banky a pojišťovny.
 • Úspora na pokutách a jiných sankcích, spojených s únikem informací.
 • Profil / Image / Firemní kultura organizace
 • Motivace zaměstnanců.
 • Včasné rozpoznání incidentů.
 • Více záruk o plnění právních a jiných požadavků.
 • Konkurenční výhody.
 • Nástroj řízení, vhodné využívání zdrojů, úspora nákladů důsledným řízením.