ISO 20000-1

ISO/IEC 20000-1 stanovuje požadavky na systém managementu IT služeb. Jedná se především o požadavky na plánování, vytvoření, zavedení, provoz, monitorování, přezkoumání a zlepšování SMS.

Standard může být použit IT oddělením společnosti nebo externím poskytovatelem IT služeb k dodávce kvalitních a cenově efektivních IT služeb zaměřených na požadavky podnikání a zákazníků.

Podobně jako jiné systémy managementu je i tento standard založen na procesním přístupu a smyčce Plan-Do-Control-Check. To umožňuje integraci s ostatními, obvykle již zavedenými systémy, a omezuje duplicity a náklady.

Standard ISO/IEC 20000-1 vyvinulo celosvětově uznávané IT Service Management Forum (itSMF). Standard je založen na zkušenostech UK Office of Government Commerce (OGC) a mezinárodně uznávaném standardu ITIL (IT Infrastructure Library). Nyní je schéma ve vlastnictví APMG-International.

Standard je aplikovatelný bez ohledu na velikost a zaměření organizace. Slouží především těm, kdo chtějí svůj systém řízení IT služeb nastavit v souladu s osvědčeným standardem a prověřit nezávislým důvěryhodným subjektem.

V rámci produktu ISO 20000 - 1 poskytujeme následující služby

Obchod

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Dotazník a žádost o certifikaci

Poptávkový formulář - ISO

Napište nám

Odpovíme vám do 24 hodin

Section

Maximum file size: 3MB

Section

Proč zvolit EZÚ

 • Odborní auditoři s dlouholetými zkušenostmi.
 • Komplexní řešení
 • Personál na nejvyšší úrovni.

Důvody proč certifikovat

 • Zvýšení zabezpečení aktiv společnosti.
 • Vyšší jistota i důvěryhodnost společnosti.
 • Zabezpečení informací je integrální částí celého systému řízení organizace.
 • Hlavní faktory ovlivňující podnikatelskou soutěž, informace a jejich zabezpečení jsou v řízeném režimu.
 • Zaměstnanci jsou odpovědni za zabezpečení informací svých pracovišť i svých zákazníků.
 • Požadavek na kontinuální zlepšování zaručuje dlouhodobě efektivní řízení nákladů.
 • Zajištění a vylepšení péče o důvěrnost, integritu a dostupnost informací.
 • Prokázání přístupu k managementu bezpečnosti informací, a to i v komunikaci se zákazníky, investory, občanskou veřejností, státními i soukromými institucemi a dalšími zainteresovanými stranami.
 • Uvědomování si vlastní odpovědnosti k ISMS.
 • Zprůhlednění důsledků incidentů a jejich snížení, odhalování rizik, neshod a incidentů s nežádoucími dopady na důvěrnost, integritu a dostupnost informací, a tím i na chod organizace.
 • Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, banky a pojišťovny.
 • Úspora na pokutách a jiných sankcích, spojených s únikem informací.
 • Profil / Image / Firemní kultura organizace
 • Motivace zaměstnanců.
 • Včasné rozpoznání incidentů.
 • Více záruk o plnění právních a jiných požadavků.
 • Konkurenční výhody.
 • Nástroj řízení, vhodné využívání zdrojů, úspora nákladů důsledným řízením.