ISO 27034

Organizace se v rámci kybernetické bezpečnosti tradičně soustředí na ochranu perimetru a takových komponent technologické infrastruktury jako jsou počítače a sítě. To se ale stále více ukazuje jako nedostatečné – organizace čelí rostoucí potřebě chránit své informace na aplikační úrovni. Aplikace by měly být chráněny před zranitelnostmi, které by mohly být inherentní vzhledem k samotné aplikaci (například vady softwaru), objeví se v průběhu životního cyklu aplikace (například prostřednictvím změn aplikace), nebo vznikají v důsledku použití aplikace v kontextu, pro který nebyla určena. Systematický přístup ke zvýšení bezpečnosti aplikací poskytuje důkaz, že informace používaná nebo uchovávaná aplikacemi organizace je přiměřeně chráněna. A právě tomu se věnuje série norem ISO/IEC 27034.

EZÚ Vám nabízí, že formou auditu nezávisle a nestranně prověří plnění pokynů uvedených v této sérii mezinárodně uznávaných norem pro bezpečnost aplikací. Výstupy z posouzení tvoří Zpráva z auditu a Atest shody.

V rámci auditu je prověřování a dokumentováno plnění pokynů zejména ISO/IEC 27034-2 a ISO/IEC 27034-3. Po dokončení vývoje ISO/IEC 27034-4 bude tato část taktéž zahrnuta mezi kritéria auditu.

V rámci produktu ISO 27001 poskytujeme následující služby

Obchod

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Dotazník a žádost o certifikaci

Poptávkový formulář - ISO

Napište nám

Odpovíme vám do 24 hodin

Section

Maximum file size: 3MB

Section

Důvody proč certifikovat

  • Potvrzení statusu důvěryhodné společnosti v oblasti informační bezpečnosti
  • Získání konkureční výhody
  • Neustálé zlepšování nastavených principů a procesů informační bezpečnosti aplikací

Proč zvolit EZÚ

  • Jsme státní podnik s dlouhou historií a statusem důvěryhodné a kvalifikované certifikační autority
  • Naši auditoři jsou špičkovými odborníky, kteří se podílejí na tvorbě zákonů, norem a certifikačních schémat
  • Klademe velký důraz na nezávislost a nestrannost našich auditorů a kvalitu výsledných výstupů
  • Díky silnému zázemí máme možnost nabízet skvělý poměr mezi kvalitou a cenou auditu