Kybernetická bezpečnost – Audit dle zákona o KB

Orgánům a organizacím spadajícím pod působnost zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, nabízíme nezávislé a nestranné prověření plnění požadavků uvedených v tomto zákoně a k němu navázaných vyhláškách (zejm. Vyhlášky 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti). Účelem certifikace je zvýšení důvěry a potvrzení souladu s definovanými legislativními požadavky.

Tento audit je vhodný pro:

 • správce a provozovatele informačního systému kritické informační infrastruktury
 • správce a provozovatele komunikačního systému kritické informační infrastruktury
 • správce a provozovatele významného informačního systému
 • správce a provozovatele informačního systému základní služby
 • provozovatele základní služby
 • poskytovatele digitální služby
 • významné dodavatele výše uvedených institucí

Provedením auditu je zároveň naplněn i samotný požadavek Vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, na zajištění auditu kybernetické bezpečnosti (§ 16). Stejně tak je naplněn požadavek na zajištění role Auditora kybernetické bezpečnosti (§ 6 této vyhlášky).

Výstupy z posouzení tvoří Zpráva z auditu a Atest shody.

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). V roce 2017 byly schváleny dvě významné novely zákona o kybernetické bezpečnosti, a to prostřednictvím zákona č. 104/2017 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb. Dále proběhly ještě novelizace tohoto zákona – zákonem č. 183/2017 Sb., zákonem 35/2018 Sb., zákonem č. 111/2019 Sb. a aktuálně poslední novelizace zákonem č. 12/2020 Sb.

Výstupy z posouzení tvoří Zpráva a Certifikát.

Obchod

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Technický specialita

Ing. Michal Hager

Ing. Michal Hager

Vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti

Poptávkový formulář - Kybernetická bezpečnost

Napište nám

Odpovíme vám do 24 hodin

Section

Maximum file size: 3MB

Section

Proč zvolit EZÚ

 • Jsme státní podnik s dlouhou historií a statusem důvěryhodné a kvalifikované certifikační autority
 • Naši auditoři jsou špičkovými odborníky, kteří se podílejí na tvorbě zákonů, norem a certifikačních schémat
 • Klademe velký důraz na nezávislost a nestrannost našich auditorů a kvalitu výsledných výstupů
 • Díky silnému zázemí máme možnost nabízet skvělý poměr mezi kvalitou a cenou auditu

Důvody, proč certifikovat

 • Zmapování aktuálního stavu kybernetické bezpečnosti a identifikování návrhů na zlepšení.
 • Zajištění kybernetické bezpečnosti a jejího neustálého zlepšování.
 • Ochrana před velkými finančními ztrátami a poškozením nebo zničením aktiv.
 • Zkvalitnění a zrychlení procesů (zvláště u IT služeb).
 • Efektivní vynaložení nákladů na zajištění kybernetické bezpečnosti.
 • Zabezpečení jednotlivých částí IT infrastuktury (až na úrovni firmware a mikroprocesorů)
 • Zabezpečení dodavatelského řetězce.