Kybernetická bezpečnost – Audit dle zákona o KB

Problematika kybernetické bezpečnosti nebyla do roku 2014 v České republice komplexně právně upravena. Tuto situaci se podařilo zlepšit právě až v roce 2014, kdy byl dokončen a schválen Zákon o kybernetické bezpečnosti. Ten si klade za cíl zavést do praxe soubor oprávnění a povinností s cílem zvýšit bezpečnost kybernetického prostoru a nastavit mechanismus aktivní spolupráce mezi soukromým sektorem a veřejnou správou za účelem vyšší efektivity řešení kybernetických bezpečnostních incidentů. Pro subjekty, na něž dopadá regulace zákona o kybernetické bezpečnosti, jsou stanoveny konkrétní povinnosti, prostřednictvím kterých dojde ke zvýšení ochrany jejich informačních systémů, resp. sítí, které provozují. Jedná se především o povinnost zavést a provádět bezpečnostní opatření a vést o nich bezpečnostní dokumentaci, povinnost detekovat kybernetické bezpečnostní události a hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty atd.

Mít nastavená tato pravidla a provádět zmíněné činnosti by však mělo být v zájmu každé organizace. Právě na základě toho vám EZÚ nabízí certifikaci podle zákona č. 181/2014 Sb., zákona o kybernetické bezpečnosti.

Obchod

Miroslav Voldřich

Miroslav Voldřich

Manažer produktu

Technický specialita

Ing. Michal Hager

Ing. Michal Hager

Vedoucí laboratoře kybernetické bezpečnosti

Poptávkový formulář - Kybernetická bezpečnost

Napište nám

Odpovíme vám do 24 hodin

Section

Maximální velikost souboru: 3MB

Section

Proč zvolit EZÚ

  • Odborní auditoři s dlouholetými zkušenostmi.
  • Personál na nejvyšší úrovni.
  • Komplexní řešení.

Důvody, proč certifikovat

  • Zmapování aktuálního stavu kybernetické bezpečnosti a identifikování návrhů na zlepšení.
  • Zajištění kybernetické bezpečnosti a jejího neustálého zlepšování.
  • Ochrana před velkými finančními ztrátami a poškozením nebo zničením aktiv.
  • Zkvalitnění a zrychlení procesů (zvláště u IT služeb).
  • Efektivní vynaložení nákladů na zajištění kybernetické bezpečnosti.
  • Zabezpečení jednotlivých částí IT infrastuktury (až na úrovni firmware a mikroprocesorů)
  • Zabezpečení dodavatelského řetězce.