GDPR – Audit

Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) podléhají prakticky všechny organizace zpracovávající osobní údaje. Organizace může být správcem či zpracovatelem osobních údajů, často i obojím zároveň. Působnost je rozšířena na celou Evropskou Unii. Týká se i správců a zpracovatelů z třetích zemí, kteří zpracovávají osobní údaje občanů EU. Požadavky GDPR dále doplňuje a zpřesňuje český adaptační zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

EZÚ Vám nabízí, že formou auditu nezávisle a nestranně prověří plnění jednoho ze 7 základních principů GDPR – Odpovědnosti. Organizace zpracovávající osobní údaje mají Odpovědnost za plnění základních principů GDPR a všech požadavků k tomu vztažených.

Kritéria auditu představují jednotlivé požadavky Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo platnosti 25. 5. 2018. Další požadavky představují vybrané paragrafy českého zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Poptávkový formulář - GDPR

Napište nám

Odpovíme vám do 24 hodin

Section

Maximum file size: 3MB

Section

Obchod

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

Techničtí specialisté

Ing. Michal Hager

Ing. Michal Hager

Vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti

Ing. Roman Csirik

Ing. Roman Csirik

Koordinátor projektu eIDAS

Proč zvolit EZÚ

 • Jsme státní podnik s dlouhou historií a statusem důvěryhodné a kvalifikované certifikační autority
 • Naši auditoři jsou špičkovými odborníky, kteří se podílejí na tvorbě zákonů, norem a certifikačních schémat
 • Klademe velký důraz na nezávislost a nestrannost našich auditorů a kvalitu výsledných výstupů
 • Díky silnému zázemí máme možnost nabízet skvělý poměr mezi kvalitou a cenou auditu

Důvody, proč certifikovat

 • Kontrola plnění zákonné povinnosti,
  Příležitost udělat si pořádek a přehled ve firemních datech
 • Zavedení systematického přístupu k osobním datům, jejich zpracování a uchovávání
 • Snížení rizik v oblasti uchovávání osobních údajů
 • Zavední firemní strategie při nakládání s osobními daty
 •