GDPR – Audit

Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) podléhají prakticky všechny organizace zpracovávající osobní údaje. Organizace může být správcem či zpracovatelem osobních údajů, často i obojím zároveň. Působnost je rozšířena na celou Evropskou Unii. Týká se i správců a zpracovatelů z třetích zemí, kteří zpracovávají osobní údaje občanů EU. Požadavky GDPR dále doplňuje a zpřesňuje český adaptační zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

EZÚ Vám nabízí, že formou auditu nezávisle a nestranně prověří plnění jednoho ze 7 základních principů GDPR – Odpovědnosti. Organizace zpracovávající osobní údaje mají Odpovědnost za plnění základních principů GDPR a všech požadavků k tomu vztažených.

Kritéria auditu představují jednotlivé požadavky Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo platnosti 25. 5. 2018. Další požadavky představují vybrané paragrafy českého zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Poptávkový formulář - GDPR

Napište nám

Odpovíme vám do 24 hodin

Section

Maximální velikost souboru: 3MB

Section

Obchod

Techničtí specialisté

Ing. Michal Hager

Ing. Michal Hager

Vedoucí laboratoře kybernetické bezpečnosti

Ing. Roman Csirik

Ing. Roman Csirik

Koordinátor projektu eIDAS

Proč zvolit EZÚ

 • Jsme státní podnik s dlouhou historií a statusem důvěryhodné a kvalifikované certifikační autority
 • Naši auditoři jsou špičkovými odborníky, kteří se podílejí na tvorbě zákonů, norem a certifikačních schémat
 • Klademe velký důraz na nezávislost a nestrannost našich auditorů a kvalitu výsledných výstupů
 • Díky silnému zázemí máme možnost nabízet skvělý poměr mezi kvalitou a cenou auditu

Důvody, proč certifikovat

 • Kontrola plnění zákonné povinnosti,
  Příležitost udělat si pořádek a přehled ve firemních datech
 • Zavedení systematického přístupu k osobním datům, jejich zpracování a uchovávání
 • Snížení rizik v oblasti uchovávání osobních údajů
 • Zavední firemní strategie při nakládání s osobními daty
 •