Pre-Screening a gap analýza stavu kybernetické bezpečnosti

  • Zjistěte stav zabezpečení vašeho IT a navazujících procesů
  • Porovnejte úroveň zabezpečení s požadavky aktuálních mezinárodních standardů
  • Zajistěte svému podnikání standard v souladu s průmysl 4.0
  • Získejte jiný strategický úhel pohledu na své IT
  • Buďte první a získejte vstupní dotazník zcela zdarma

O Produktu

Co je Pre-screening kybernetické bezpečnosti?

Pre-Screening ve spojení s gap analýzou slouží zejména k tomu, abyste zjistili, na jaké úrovni je řízení kybernetické bezpečnosti ve vaší organizaci a kde jsou oblasti pro případná zlepšení.

Pro koho je určen

Je určen pro jakoukoliv organizaci, protože každá organizace pracuje s informacemi, které potřebuje a někdy i musí chránit. Ať už jde o informace o strategickém směřování organizace, zákaznické a dodavatelské síti či osobní údaje vlastních zaměstnanců.

Jaké jsou přínosy

Zjistíte, na jaké úrovni jsou informace, které organizace zpracovává, chráněny před ztrátou, zneužitím a narušením důvěry. Dokážete lépe identifikovat slabá místa v rámci zajištění kybernetické bezpečnosti a přesněji a efektivněji tak alokovat zdroje. Zjistíte, zda jsou správně nastaveny relevantní procesy a dostanete indikace, které povedou k jejich optimalizaci. Po jeho realizaci budete velmi blízko k možnosti získání certifikace dle mezinárodního standardu ISO/IEC 27001, jehož požadavky by měla v dnešní době, době průmyslu 4.0, splňovat každá organizace.

Co bude jeho výstupem?

Zpráva, která bude obsahovat vyhodnocení dodaných informací a doporučení v oblastech, kde byla identifikována místa ke zlepšení. Zpráva bude vypracována v písemné podobě, abyste ji měli kdykoliv k dispozici. Zprávu vypracují naši seniorní specialisté, kteří mají mnohaleté zkušenosti a mají za sebou desítky auditů u klientů. Osvědčení, jehož úroveň bude odrážet stav kybernetické bezpečnosti v organizaci.

Realizace

Prohlédněte si, v jakých fázích probíhá realizace pre-screeningu.

realizace-1

Sběr dat

Zadávání a sběr dat probíhá v online prostředí. Vše na jednom místě, dostupné kdykoliv a kdekoliv.

realizace-2

Analýza dat

Vaše data důkladně projdeme a porovnáme s příslušnými standardy v oboru vašeho působení.

realizace-3

Vyhodnocení dat

Druhou část obdržených dat vyhodnotí naši odborní posuzovatelé.

realizace-4

Formulace výsledků a doporučení

Všechny výsledky budou formulovány do Zprávy z Pre-Screeningu, která bude obsahovat také příležitosti ke zlepšení.

realizace-5

Vydání Zprávy a Osvědčení

Zpráva z Pre-Screeningu a vydání odpovídajícího osvědčení.

Cenová nabídka

Zjistěte, jaké legislativní požadavky musí vaše organizace v oblasti IT bezpečnosti splňovat. Vstupní dotazník nabízíme klientům do 31. 5. 2021 zcela bez poplatku.

Pre-Screening

Služba Pre-Screening včetně závěrečné zprávy s doporučeními a EZÚ osvědčením.
 

47 400 Kč

Vstupní analýza

Úvodní dotazník, díky kterému zjistíte hlavní oblasti ke zlepšení ZDARMA stavu kybernetické bezpečnosti ve vaší organizaci

Zdarma do 31.5.2021

Kontakt

Máte dotazy? Neváhejte se zeptat.

Miroslav Voldřich

Miroslav Voldřich

Manažer produktu